Διοικητικό Συμβούλιο

14

Μάιος

Διάρθρωση Δ.Σ

Τακτικά Μέλη

Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Ευθύμιος Καραΐσκος - Δήμαρχος Λαμιέων
Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Αμαλία Ποντίκα
Τακτικό Μέλος Δημήτριος Αργυρίου
Τακτικό Μέλος Παρασκευή Αργύρη
Τακτικό Μέλος, Δημότης Λεωνίδας-Μιχαήλ Κωστόπουλος
Τακτικό Μέλος, Δημότης Χριστίνα Μήτσιου-Αλαφροπάτη
Τακτικό Μέλος, Δημότης Παναγιώτης Αγγελόπουλος
Τακτικό Μέλος, Δημότης Επαμεινώνδας Βεργιόγλου
Τακτικό Μέλος, Όμιλος Φίλων Θεάτρου Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Αναπληρωματικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Φώσκολος
Αναπληρωματικό Μέλος Αθανάσιος Παπαχρήστος
Αναπληρωματικό Μέλος Αικατερίνη Αλαφοδήμου
Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Δέσποινα Ζάρρα
Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Βασιλική-Παναγιώτα Ζησοπούλου
Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Άννα-Παρασκευή Κορμαζοπούλου
Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Αυγέρης Τσιρώνης
Αναπληρωματικό Μέλος, Όμιλος Φίλων Θεάτρου Μαρία Ταραλά-Κάντζα