Οι Άνθρωποί μας

11

Νοέμβριος
Νίκος Ορφανός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Το Προσωπικό του ΔηΠεΘε Ρούμελης

Γραμματεία/Οργάνωση Παραγωγής

Στεφανία Σκυλάρη
Βιβή Πολύζου

Προπομπός-Οργανωτής Παραστάσεων/Ταμίας

Κώστας Ντούζγος

Τεχνικός Σκηνής
Τεχνικός Κάλυψης

Γεώργιος Αργύρης

Το Προσωπικό του Δημοτικού/Θερινού Θεάτρου Λαμίας

Υπεύθυνος Θεάτρου

Πέτρος Κουτσής

Διοικητικό Προσωπικό

Μαριλένα Καραδήμα