Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης

Οι επισκευές στη θερινή δημοτική σκηνή της Λαμίας και θερινή έδρα μας, ολοκληρώθηκαν, με μέριμνα του ΔηΠεΘε Ρούμελης και την πολύτιμη εργασία του νέου μας υπεύθυνου σκηνής Νίκου Καδά.

Ετοιμαζόμαστε για ένα γεμάτο πολιτιστικά καλοκαίρι!

Leave A Reply: