Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης

Σχετικά με την προκήρυξη των θέσεων θεατροπαιδαγωγών για τα Θεατρικά εργαστήρια του ΔηΠεΘε Ρούμελης:

1. Είναι απολύτως δεκτά τα πτυχία θεατρικών σπουδών και δραματικών σχολών.
2. Συμμετοχή σε σεμινάρια θα αξιολογούνται αναλόγως τη βαρύτητα και σε συνδυασμό με την εμπειρία στην πρακτική άσκηση του αντικειμένου.
3. Η εντοπιότητα δύναται να βεβαιωθεί με διάφορους τρόπους, δήλωση κατοικίας ή καταγωγής ή συναφείς βεβαιώσεις.
4. Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείονται παιδαγωγοί που είναι Λαμιώτες ή από κοντινές περιοχές αλλά δεν κατοικούν πλέον και θέλουν να επιστρέψουν στην πόλη τους. Απλώς η αμοιβή δεν καλύπτει οδοιπορικά κάθε λογής.
5. Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να συμπληρώνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις μέσω gov.gr. Το συνιστούμε.
6. Για κάθε άλλη διευκρίνιση υπάρχει η δυνατότητα μέσω μηνυμάτων στη σελίδα ή στο mail του ΔηΠεΘεΡ dipether@otenet.gr.

Ευχαριστούμε.

Leave A Reply: