Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης

Καθώς κάποιοι θεατροπαιδαγωγοί, μας ζήτησαν μια διευκόλυνση στο χρονοδιάγραμμα αιτήσεων, δίνουμε μια μικρή παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις των θεατροπαιδαγωγών μας για τα θεατρικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους του ΔηΠεΘε, μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική δεύθυνση: dipether@otenet.gr, με την ένδειξη “για το θεατρικό εργαστήρι” ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΔηΠεΘε Ρούμελης ή ταχυδρομικώς στη δνση του ΔηΠεΘε.

Με τη λήξη της προθεσμίας θα ξεκινήσει η επαφή με τους/τις αιτούντες.

Ευχαριστούμε.

Leave A Reply: