Ιστορία

10

Νοέμβριος

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης με έδρα τη Λαμία, το μοναδικό στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, εντάχθηκε στο δίκτυο των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Υπουργείου Πολιτισμού το 1985
και εγκαινίασε τη δραστηριότητα του την ίδια χρονιά με την παράσταση «Η αυλή των
θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Η ίδρυσή του είχε προηγηθεί ήδη από το
1983 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων. Από τότε μέχρι
το 1988 αποτελούσε αυτόνομο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου. Το
1988 το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης μετατρέπεται σε Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου
Λαμιέων, νομική μορφή με την οποία λειτούργησε ως τον Απρίλιο του 2008 οπότε και
μετετράπη σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων και ως τέτοια
λειτουργεί ως σήμερα.

1960

Σε μια πόλη, που έβγαινε πληγωμένη από την Γερμανική Κατοχή και όσα ακολούθησαν, το Δημοτικό Θέατρο αποτέλεσε μια μορφή «παρηγοριάς», έδωσε ελπίδα για το μέλλον και στέγασε για 10ετίες το σύνολο της Πολιτιστικής της Ζωής.

Για να διαβάσετε μια προσέγγιση της ιστορίας του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας από την Αγγελική Ιωαν. Τριαντάφυλλου μπορείτε να πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Δημοτικό Θέατρο Λαμίας